Обучения

Ние предлагаме корпоративни консултации и обучения за:

  • Организационно развитие, управление на промяна и създаване на самоусъвършенстваща се култура;
  • Внедряване на Lean мислене и методология;
  • Повишаване на физическото и психическото здраве на индивидуално и организационно ниво;
  • Създаване на специализирани обучения и симулации спрямо нуждите на всяка организация;
  • Стратегическо и бизнес планиране;
  • Консултации за маркетингови стратегии;
  • Консултации и подкрепа при избор и внедряване на нови информационни технологии;
  • Коучинг с индивидуални програми както за редови персонал така и за лидери и собственици на бизнес;
  • Менторски програми за развитие на личността и организацията;
  • Корпоративни обучения за технически и личностни умения.

Свържете се с нас на success@livingrich.bg и нека ви помогнем да надминете целите си.